JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1592-18

MÖD har i mål om uttag av avgift för startbesked m.m. för 67 vindkraftverk funnit att avgiftsuttaget varken strider mot taxan eller mot någon allmän princip för uttag av kommunala avgifter. Överklagandet har avslagits.

Tillhörande dokument