JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1600-19

Ett beslut att ge bygglov för ändrad användning av fabrikslokal till flerbostadshus har undanröjts eftersom det i avsaknad av utredning om påverkan från närliggande hästverksamhet inte var möjligt att bedöma om bostadsbebyggelse var lämplig på platsen.

Tillhörande dokument