JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2099-18

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det i en detaljplan som bl.a. syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse inte tagits skälig hänsyn till en befintlig industri. Kommunens överklagande av mark- och miljödomstolens dom, enligt vilken detaljplanen upphävts, har därför avslagits.

Tillhörande dokument