JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2577-17

MÖD har i mål om bygglov för vindkraftverk funnit att varken förekomsten av fladdermöss i området eller buller från verken utgör hinder mot att ge bygglov. MÖD har i sin prövning tagit hänsyn till de försiktighetsmått som meddelats enligt miljöbalken.

 

Tillhörande dokument