JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3059-18

Fråga om bygglov för tillbyggnad m.m. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ansökan ska avslås eftersom bolaget inte visat att det i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering.

Tillhörande dokument