JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3991-19

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en miljöorganisation har haft rätt att överklaga ett beslut om att anta detaljplan.

Tillhörande dokument