JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4632-18

 

I mål om bygglov för sex stycken vindkraftverk har MÖD funnit att den utredning kring förekomst av fåglar som sökanden gett in inte varit tillräcklig för bedömningen av markens lämplighet för sökt åtgärd.

 

Tillhörande dokument