JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4749-18

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att en detaljplan för bostadsbebyggelse inte kommer påverka en intilliggande fastighet med i princip fullt utnyttjad byggrätt där det bedrivs grossistförsäljning på sådant sätt att det finns hinder mot att anta planen.

Tillhörande dokument