JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5651-18

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit en ansökan om utdömande av vite. Skälet för upphävande är att föreläggandet som legat till grund för ansökan om utdömande inte uppfyllt kraven på tydlighet.

 

Tillhörande dokument