JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7083-18

I mål om bygglov för enbostadshus har betesmarken i detta fall inte ansetts utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken har därmed inte varit tillämplig.

Tillhörande dokument