JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7671-18

Bygglov för tillbyggnad av våning. Mark- och miljööverdomstolen har tolkat begreppet suterrängvåning utifrån hur det har redovisats i detaljplanen och kommit fram till att tillbyggnaden är förenlig med detaljplanen. Eftersom tillbyggnaden inte heller bedöms medföra någon betydande olägenhet för grannarna fastställs bygglovet.

Tillhörande dokument