JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9812-18

MÖD har i mål om rättelseföreläggande med vite inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den underinstanserna gjort. Överklagandet avslogs därför.

Tillhörande dokument