JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter & pressmeddelanden från Mark- och miljööverdomstolen

Fiskodling i öppna kassar är inte tillåtlig
[2017-03-13]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat domar i fyra mål om tillstånd till odling av fisk i öppna kassar. I M 8673-15 och M 8882-15, som handlar om...

Konstverken på Stenshuvud får vara kvar
[2017-02-03]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens bygglov för sju konstverk (byggnadsverk) på Lilla Stenshuvud i Simrishamns kommun. Konstverken har...

Frågan om dispens från artskyddsförordningen inom område med förekomst av bombmurkla återförvisas till länsstyrelsen
[2017-02-01]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt länsstyrelsens beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen för att slutavverka skog och återförvisat mål...

Svea hovrätt söker tekniska råd
[2017-01-26]   Mark- och miljööverdomstolen
Hovrätten söker tre tekniska råd, läs annonsen här .

Bygglovet för berg- och dalbanan på Kolmårdens djurpark upphävs
[2016-10-27]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt bygglovet för berg- och dalbanan (Wildfire) på Kolmårdens djurpark. Enligt domstolen ger berg- och dalbanan upphov...

SMA AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet vid Stucks kalkbrott har avslagits
[2016-09-01]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har i deldom denna dag avslagit SMA Mineral AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet av kalksten inom ett område som betecknas J–...

Mottagningshamn i Toresta för bergmassor från Förbifart Stockholm (M 11525-15)
[2016-08-26]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat dom i målet om mottagningshamnen i Toresta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »