JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter & pressmeddelanden från Mark- och miljööverdomstolen

Västlänken M 1808-18
[2018-03-20]   Mark- och miljööverdomstolen

M 5375-14 och M 5431-14
[2018-03-13]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i målen om SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

Västlänken P 11082-17
[2018-02-23]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken...

Mark- och miljööverdomstolen har återupptagit handläggningen av SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland
[2017-10-19]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen förordnade den 2 mars 2016 att målen skulle förklaras vilande i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om...

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun
[2017-09-07]   Mark- och miljööverdomstolen
Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjö...

Fiskodling i öppna kassar är inte tillåtlig
[2017-03-13]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat domar i fyra mål om tillstånd till odling av fisk i öppna kassar. I M 8673-15 och M 8882-15, som handlar om...

Konstverken på Stenshuvud får vara kvar
[2017-02-03]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens bygglov för sju konstverk (byggnadsverk) på Lilla Stenshuvud i Simrishamns kommun. Konstverken har...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »