JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter & pressmeddelanden från Mark- och miljööverdomstolen

Nobel Center på Blasieholmen.
[2018-12-11]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphä...

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland
[2018-09-11]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland....

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg får påbörjas
[2018-05-14]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har i dag beslutat att tillståndet för anläggande av järn-vägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk...

Detaljplan för bussterminal vid Slussen
[2018-05-04]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplan för bussterminal vid Slussen. Det innebär att detaljplan...

Västlänken M 1808-18
[2018-03-20]   Mark- och miljööverdomstolen

M 5375-14 och M 5431-14
[2018-03-13]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i målen om SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

Västlänken P 11082-17
[2018-02-23]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »