JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i mål om omarrondering Östra Leksand

[2015-06-22] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd endast såvitt avser J N:s överklagande.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i övriga delar. Lantmäteriet beslut den 21 november 2013 i ärende nr W072306 vinner således laga kraft i övriga delar, utom avseende fastigheterna xx, xy, yy och yx i Leksands kommun såvitt avser frågan om en tomt inom det skifte som tilldelats N K:s fastighet xy i Leksands kommun ska undantas från omarronderingen.

För beställning av beslutet kontakta avdelningens kansli 08-561 675 50


Bifogade filer:

F 1853-15


Senast ändrad: 2015-06-22

För mer information kontakta:

Jan Gustafsson
Tekniskt råd
08-561 675 67

Gunilla Barkevall
Föredragande
08-561 675 88

Målnummer:

F 1853-15