JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Bygglovet för berg- och dalbanan på Kolmårdens djurpark upphävs

[2016-10-27] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt bygglovet för berg- och dalbanan (Wildfire) på Kolmårdens djurpark. Enligt domstolen ger berg- och dalbanan upphov till frågor av sådan karaktär och omfattning att prövningen av åtgärden kräver en föregående detaljplaneläggning. Berg- och dalbanan har redan uppförts.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun gav i oktober 2014 bygglov för uppförande av berg- och dalbanan. Länsstyrelsen i Östergötlands län upphävde lovet sedan närboende överklagat beslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur av Kolmårdens Djurpark AB till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som fastställde nämndens beslut att bevilja bygglov.

Sedan närboende överklagat till Mark- och miljööverdomstolen har nu bygglovet hävts. Enligt domstolen är de effekter berg- och dalbanan förväntas få på omgivningen av sådan karaktär att det vid en sammantagen bedömning kan antas att berg- och dalbanan medför en betydande miljöpåverkan bl.a. på djurlivet, närliggande naturområden samt trafiksituationen. Beslutet om bygglov borde ha föregåtts av att kommunen prövade åtgärden genom en detaljplan. Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet har därför fastställts. Mark- och miljööverdomstolens dom får inte överklagas.


Bifogade filer:

P 6782-15


Senast ändrad: 2016-10-24

För mer information kontakta:

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd
08-56167540
carl-gustaf.hagander@dom.se

Elena Landberg
Tf. hovrättsassessor
08-56167448
elena.landberg@dom.se

Målnummer:

P 6782-15