JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplan för Slussen överklagad

[2012-12-21] Mark- och miljööverdomstolen

Stockholms kommuns överklagande av mark- och miljödomstolens dom avseende detaljplan för Slussen har kommit in till Mark- och miljööverdomstolen. Målets nummer är P 11451-12. Kommunen har begärt anstånd för komplettering till den 22 februari 2013. Detta anstånd har beviljats.

Sista dag för att överklaga mark- och miljödomstolens dom är den 2 januari 2013. Det kan därför senare komma in överklaganden även från andra parter.

Mark- och miljööverdomstolen planerar att kunna ta ställning till frågan om prövningstilltånd inom två månader efter att komplettering har kommit in.

2013-01-31

Stockholms kommun har inkommit till Mark- och miljööverdomstolen med en begäran om ytterligare anstånd till den 22 mars 2013 för komplettering av överklagandet av mark- och miljödomstolens dom avseende detaljplan för Slussen. Detta anstånd har beviljats.  

Kontaktperson i Mark- och miljööverdomstolen är föredraganden Gunilla Stener, tel. 08-561 675 83. 

Senast ändrad: 2013-03-01

För mer information kontakta: