JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Konstverken på Stenshuvud får vara kvar

[2017-02-03] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens bygglov för sju konstverk (byggnadsverk) på Lilla Stenshuvud i Simrishamns kommun. Konstverken har funnits på plats några år. Domstolen anser inte att konstverken innebär sådan skada på landskapsbilden eller olägenhet för omgivningen att dessa inte kan tillåtas. Därmed har en mångårig rättslig prövning avslutats.

Kivik Art Centre uppförde de första konstverken 2008 på Lilla Stenshuvud strax söder om Kivik på Österlen. Dessa har sedan kompletterats med fem andra konstverk samt en mindre informationsbyggnad. En granne har motsatt sig byggnadsverken och dessa har prövats av olika instanser utifrån skilda aspekter. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att konstverken var byggnader varför det krävdes bygglov. Simrishamns kommun gav då tidsbegränsat bygglov. Detta upphävdes efter överklagande då det inte ansågs vara troligt att verken skulle tas bort.

 

Myndighetsnämnden i Simrishamns kommun gav därefter Kivik Art Centre permanent bygglov. Efter att beslutet överklagats upphävdes detta av Länsstyrelsen i Skåne, som ansåg att konstverken och informationsbyggnaden var störande för landskapsbilden. Mark- och miljödomstolen i Växjö ändrade länsstyrelsens beslut och gav kommunen rätt. Nu har även Mark- och miljööverdomstolen fastställt kommunens bygglov. Detta innebär att konstverken och informationsbyggnaden får stå kvar.


Bifogade filer:

Dom i mål P 3542-16


Senast ändrad: 2017-02-02

För mer information kontakta:

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd
08-561 675 40

Ingrid Åhman
Hovrättsråd
08-561 675 81

Målnummer:

P 3542-16