JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mål om grovt miljöbrott på Gotland

[2013-03-01] Mark- och miljööverdomstolen

Svea hovrätt kommer att meddela dom i mål nr B 1950-12 angående grovt miljöbrott den 27 mars 2013 (överklaganden av Gotlands tingsrätts dom den 30 januari 2012 i mål nr B 678-09). Domen kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på Mark- och miljööverdomstolens kansli från kl. 11:00.

Senast ändrad: 2013-03-01

För mer information kontakta:

Åsa Marklund Andersson
Hovrättsråd
08-561 674 38

Målnummer:

B 1950-12