JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om Preemraff i Lysekil

[2019-06-17] Mark- och miljööverdomstolen

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling m.m. som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020.

 

 

 

Senast ändrad: 2019-06-17

För mer information kontakta:

Målnummer:

M 11730-18