JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har återupptagit handläggningen av SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

[2017-10-19] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen förordnade den 2 mars 2016 att målen skulle förklaras vilande i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövnings av regeringsbeslut den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm. Högsta förvaltningsdomstolen har den 29 juni 2017 meddelat dom i fråga om rättsprövningen och förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

 

Mark- och miljööverdomstolen har därefter återupptagit handläggningen av målen och parterna har förelagts att komma in med synpunkter på målets fortsatta handläggning.

 

Med anledning av yrkanden från SMA och Nordkalk har Mark- och miljööverdomstolen i dag fattat beslut i målen (se länkar).


Bifogade filer:

Beslut i mål M 5431-14 Beslut i mål M 5375-14


Senast ändrad: 2017-10-19

För mer information kontakta:

Malin Wik
hovrättsråd
08-561 67445
malin.wik@dom.se

Christopher Jakobsson
föredragande
08-561 67323
christopher.jakobsson@dom.se

Målnummer:

M 5431-14

M 5375-14