JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet gällande ansökan om tillstånd till vindkraftverk i inloppet till Göteborg

[2015-04-15] Mark- och miljööverdomstolen

Göteborgs Energi AB ansökte 2013 om tillstånd till uppförande och drift av 15 vindkraftverk inom ett vattenområde i Hake fjord i Göteborgs och Öckerö kommuner. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, avslog ansökan i dom den 17 december 2014. Mark- och miljödomstolen ansåg bl.a. att placeringen i ett vattenområde där det har dumpats stora mängder muddermassor inte var lämplig. Göteborgs Energi AB överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd. Det innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd kan överklagas till Högsta domstolen.


Bifogade filer:

M 185-15


Senast ändrad: 2015-04-15

För mer information kontakta:

Roger Wikström
Hovrättsråd
08-561 674 38

Mikael Schultz
Tekniskt råd
08-561 675 70

Målnummer:

M 185-15