JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i det s.k. målet om Mälarens reglering m.m.

[2014-05-26] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd i det s.k. målet om Mälarens reglering m.m. (tillstånd till anläggande av ny sluss och ny vattenreglering för Mälaren samt grundvattenbortledning m.m.).

Stockholms kommun, i egenskap av sökande, samt Kammarkollegiet, ett stort antal enskilda och några föreningar har överklagat Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom gällande Mälarens reglering m.m.

Handläggningen fortsätter nu och Stockholms kommun kommer att beredas tillfälle att yttra sig över motparternas överklaganden. En tidsplan för den fortsatta handläggningen kommer att upprättas.

Information om handläggningen av målet kommer fortlöpande att uppdateras på Mark- och miljööverdomstolens externa webbplats under rubriken Uppmärksammade mål.


Bifogade filer:

M 2008-14


Senast ändrad: 2014-05-26

För mer information kontakta:

Vibeke Sylten
Hovrättsråd
08-561 674 36

Petter Larsson Garcia
Föredragande
08-561 674 48

Camilla Norberg
Kanslisamordnare
08-561 675 56

Målnummer:

M 2008-14