JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

[2017-09-07] Mark- och miljööverdomstolen

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att personen inte kan anses ha en så långtgående rätt till nyttjandet av dammen som krävs för att kunna föreläggas att permanent ta bort de anordningar vid dammbyggnaden som reglerar vattenståndet i sjön. Personen kan alltså inte föreläggas att ta bort de anordningarna. Det finns därmed inte heller tillräckliga skäl för att ta bort vattenkraftverket.


Bifogade filer:

M 9231-16


Senast ändrad: 2017-09-07

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 67566

Johan Svensson
Hovrättsråd
08-561 67402

David Sandberg
Föredragande
08-561 67593

Camilla Norberg
Kanslisamordnare
08-561 67556

Målnummer:

M 9231-16