JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mark- och miljööverdomstolens arbete med bemötandefrågor

[2013-02-11] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen arbetar för att de som kommer i kontakt med domstolen ska bli bemötta med respekt och få rätt information om sitt mål eller ärende, allt för att förfarandet vid domstolen ska vara rättssäkert och effektivt. Som ett led i denna strävan kommer under våren 2013 intervjuer att göras per telefon med en del av de enskilda som uppträtt som parter i domstolen. En enkätundersökning kommer under samma period att genomföras med en del av de professionella aktörer (ombud och myndighetsrepresentanter) som uppträtt på senare tid i domstolen.

Senast ändrad: 2013-02-11