JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Miljönämnden i Malmö stads rättelsebeslut.

[2015-11-03] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd i frågan om inhibition av Miljönämnden i Malmö stads beslut om rättelse på fastigheten Brännaren 19. Beslutet kan inte överklagas.


Bifogade filer:

M 9530-15


Senast ändrad: 2015-11-03

För mer information kontakta:

Per-Anders Broqvist
Hovrättslagman
08-561 675 61

David Sandberg
Föredragande
08-561 675 93