JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mottagningshamn i Toresta för bergmassor från Förbifart Stockholm (M 11525-15)

[2016-08-26] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat dom i målet om mottagningshamnen i Toresta.

Mark- och miljööverdomstolen fastställer underinstansens dom att ge NCC Roads AB tillstånd att inom fastigheterna Toresta 4:1 i Upplands-Bro kommun och Spånga 1:9 i Håbo kommun uppföra en kajanläggning samt att under en period av tio år från det att kajanläggningen färdigställts, bedriva verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen justerar bullervillkoren och inskränker verksamhetstiden för krossning och sortering. NCC Roads AB får ta tillståndet i anspråk innan domen har fått laga kraft.


Bifogade filer:

M 11525-15


Senast ändrad: 2016-08-25

För mer information kontakta:

Christina Ericson
Hovrättsråd
08-561 675 62
christina.ericson@dom.se

Bengt Jonsson
Tekniskt råd
08-561 675 71
bengt.jonsson@dom.se

Målnummer:

M 11525-15