JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

När kommer beslut i frågan om prövningstillstånd i Slussenmålet?

[2013-03-27] Mark- och miljööverdomstolen

I morgon, torsdag den 28 mars, kl. 11:00, räknar Mark- och miljööverdomstolen med att kunna lämna besked i frågan om prövningstillstånd i Slussenmålet.

Information om beslutet lämnas genom ett pressmeddelande som kommer att publiceras samtidigt som beslutet blir offentligt. Beslutet kommer att finnas tillgängligt i avidentifierad form på Mark- och miljööverdomstolens webbplats. Den som önskar ta del av beslutet i sin helhet i elektronisk form när det blir offentligt kan anmäla detta till Mark- och miljööverdomstolens elektroniska brevlåda svea.avd6@dom.se

Senast ändrad: 2013-03-27

För mer information kontakta:

Gunilla Stener
Föredraganden
08-561 675 83

Målnummer:

P 11451-12