JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Nytt miljötillstånd för Landvetters flygplats

[2016-04-28] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen ger idag nytt miljötillstånd för Göteborg Landvetter Airport.

Swedavia AB som driver flygplatsen får tillstånd till 90 000 flygrörelser per år. Det är en ändring i förhållande till mark- och miljödomstolens dom som överklagats av Länsstyrelsen i Västra Götaland, Naturvårdsverket, Swedavia AB och boende kring flygplatsen. Mark- och miljööverdomstolen har i domen också ändrat möjligheten för flygplan att efter start från Landvetters flygplats få lämna vissa fastställda flygvägar, så att detta får ske först när den beräknade bullernivån på marken understiger en maximal ljudnivå på 65 dB(A). Kraven på när bullerskyddsåtgärder ska vidtas av Swedavia AB på vissa byggnader har också ändrats något.

 

Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt meddelade dom den 17 juni 2015 och gav i sin dom bl.a. tillstånd till 120 000 flygrörelser per år vid Göteborg Landvetter Airport.

 

Göteborg Landvetter Airport är landets näst största flygplats och ligger i Härryda kommun.

 

Domen kan överklagas till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2016-04-26

För mer information kontakta:

Roger Wikström
Hovrättsråd
08-561 674 38