JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Öppen domstol

[2014-05-28] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen visar upp både sin verksamhet och sina nya lokaler i kv. Västertorn (Gamla auktionsverket) söndagen den 8 juni mellan kl. 11 och 16. Då finns möjlighet att möta domare som avgör överklaganden av olika beslut om samhällsbyggande enligt i huvudsak plan- och byggnadslagstiftningen, miljöbalken och fastighetslagstiftningen. Arrangemanget är en del av Öppen domstol som arrangeras av Svea hovrätt och övriga domstolar på Riddarholmen.

Under dagen finns även möjlighet att följa med Mark- och miljööverdomstolen på syn på Riddarholmen. Utifrån ett konstruerat exempel om en juridisk prövning av möjligheten att anlägga ett ZOO på Riddarholmen visas hur en del av en prövningsprocess vid domstolen kan se ut.

Under Öppen domstol går det att besöka de historiska byggnaderna på Riddarholmen som aldrig visats upp för allmänheten. Det blir guidade turer i spännande rum och ger tillfälle till en unik inblick i hur det går till på en domstol.

Mer om arrangemanget med program och annan information finns på http://svea400.se/valkommen-pa-oppen-domstol/

Mark- och miljööverdomstolen är en del av Svea hovrätt som 2014 firar 400 år. Information om Svea hovrätt och jubileet finn på http://svea400.se/

Riddarholmen

Idéskiss över ett tilltänkt ZOO på Riddarholmen


Fakta

Mark- och miljööverdomstolen är en avdelning på Svea hovrätt som är överinstans i miljörättsliga mål såsom mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, fastighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål och expropriationsmål, plan- och byggrättsliga mål såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Mer än 2 000 mål prövas varje av år ca 30 domare varav ett tiotal är tekniska råd med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och som har särskilda expertkunskaper inom de målområden som är aktuella vid Mark- och miljööverdomstolen. 


Senast ändrad: 2014-05-28

För mer information kontakta:

Carl-Gustaf Hagander
08-561 675 40

Mari Berggren
08-561 675 52