JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Överklagad detaljplan för Slussen

[2013-03-21] Mark- och miljööverdomstolen

Stockholms kommun har idag inkommit med komplettering av överklagandet av mark- och miljödomstolens dom avseende detaljplan för Slussen.

Mark- och miljööverdomstolen planerar att ta ställning till frågan om prövningstillstånd i målet under onsdagen den 27 mars 2013.

Senast ändrad: 2013-03-21

För mer information kontakta:

Gunilla Stener
Föredragande
08-561 675 83

Målnummer:

P 11451-12