JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Pressträff med anledning av dom i Slussenmålet

[2013-09-25] Mark- och miljööverdomstolen

På fredag den 27 september, klockan 11.00, meddelar Mark- och miljööverdomstolen dom i målet angående detaljplan för Slussen. I anslutning till att domen meddelats kommer domstolen även att hålla en pressträff.

I samband med att domen meddelas publiceras ett pressmeddelande med sammanfattning av domen på Svea hovrätts och Mark- och miljööverdomstolens webbplatser. Pressmeddelandet distribueras även via e-post till prenumeranter. Den som önskar ta del av domen i sin helhet i elektronisk form kan beställa den via Mark- och miljööverdomstolens elektroniska brevlåda svea.avd6@dom.se.

Efter att domen har meddelats håller Mark- och miljööverdomstolen en pressträff för att besvara eventuella frågor från massmedia. Pressträffen inleds med att rättens ordförande kort redogör för domen.  

Representanter för massmedia hälsas välkomna till pressträffen.

Tid för pressträff: 27 september kl. 11:15-12:15 (ca)

Plats: Sal 10, Svea hovrätts lokaler, Birger Jarls torg 16, på Riddarholmen.

Senast ändrad: 2013-09-25

För mer information kontakta:

Per-Anders Broqvist
Hovrättslagman
08-561 675 61

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 675 84

Målnummer:

P 11451-12