JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Prövningstillstånd av bygglov för byggnadsverk (konstverk) på Lilla Stenshuvud

[2016-05-18] Mark- och miljööverdomstolen

Stiftelsen Kivik Art Centre fick bygglov för sju konstverk på Lilla Stenshuvud av Myndighetsnämnden i Simrishamns kommun. Bygglovet upphävdes av Länsstyrelsen i Skåne län. Mark- och miljödomstolen i Växjö upphävde läns-styrelsens beslut och fastställde det av kommunen givna bygglovet.

En angränsande fastighetsägare överklagade domstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen som nu gett prövningstillstånd. Frågan om bygglovet kommer därmed att prövas på nytt. 

Nästa steg i handläggningen är att Stiftelsen Kivik Art Centre och myndighetsnämnden ska bemöta överklagandet. Därefter ska Mark- och miljööverdomstolen slutligt avgöra målet.

Senast ändrad: 2016-05-18

För mer information kontakta:

Li Brismo
Hovrättsråd
08-561 674 47
li.brismo@dom.se

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd
08-561 675 40
carl-gustaf.hagander@dom.se

Målnummer:

P 3542-16