JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Prövningstillstånd för bygglov för berg- och dalbana i Kolmårdens djurpark.

[2015-10-22] Mark- och miljööverdomstolen

Ärendet började med att Kolmårdens Djurpark AB beviljades bygglov av byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun för att bygga en berg- och dalbana kallad Wildfire.

Bygglovet överklagades av bland andra boende i området. Länsstyrelsen i Östergötland upphävde bygglovet eftersom den ansåg att anläggningen har en sådan betydande påverkan på omgivningen att åtgärden måste föregås av en detaljplan. Mark- och miljödomstolen har efter överklagande dit bedömt att åtgärden kan hanteras inom ramen för bygglovet och att detaljplan därför inte är nödvändig. Mark- och miljööverdomstolen har nu gett prövningstillstånd. 

Nästa steg i handläggningen är att Kolmårdens Djurpark AB och Byggnads- och miljöskyddsnämnden ska svara på yrkandena i målet.

 

Senast ändrad: 2015-10-22

För mer information kontakta:

Mikael Hagelroth
Hovrättsråd
08-561 675 74

Christian Nilsson
Hovrättsfiskal
08-561 673 23

Målnummer:

P 6782-15