JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

M 5375-14 och M 5431-14

[2018-03-13] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i målen om SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i målet om SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland (mål nr M 5375-14) den 21—22 maj 2018.

Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i  målet om Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotlands (mål nr M 5431-14) den 23—24 maj 2018.

Huvudförhandlingarna hålls i Visby.

Senast ändrad: 2018-03-13

För mer information kontakta:

Christopher Jakobsson
Föredragande
08-561 673 23

Målnummer:

M 5375-14

M 5431-14