JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett tekniskt råd (PBL-frågor m.m.)

[2016-02-29] Mark- och miljööverdomstolen

Hovrätten söker ett tekniskt råd med inriktning huvudsakligen mot plan- och byggfrågor. Medverkan i vissa miljöbalksmål kan också förekomma. De tekniska råden deltar som domare, tillsammans med juristdomare, i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid Mark- och miljööverdomstolen. Arbetet innebär i viss utsträckning tjänsteresor, även med övernattning.

 

Kvalifikationer

Du ska ha utbildning som arkitekt eller annan motsvarande akademisk examen. Utöver relevant utbildning krävs mångårig, bred och kvalificerad erfarenhet av arbete inom plan- och bygglagstiftningens område. Erfarenhet från tillämpningen av denna lagstiftning vid kommun eller länsstyrelse samt arbete inom miljöbalkens område är meriterande.

Hovrättens kollegiala dömande ställer stora krav på samarbetsförmåga. Arbetet sker även i nära samarbete med domstolens övriga medarbetare. En viktig uppgift är att medverka i utformningen av domar och beslut, vilket kräver god förmåga att uttrycka sig klart och tydligt i tal och skrift.

Ett tekniskt råd ska omsätta sin erfarenhet i rättsliga ställningstaganden där domstolen vanligtvis är sista instans. Detta ställer stora krav på integritet, ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll och gott omdöme. Förmåga, vilja och intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktig. Ett tekniskt råd ska ha intresse för och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.

Tekniskt råd ska vara svensk medborgare. Du som söker ska vidare motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du via länken nedan.

 

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tekniskt råd anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1

 

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2016-03-20
Arbetsgivarens referensnummer: 12-2016

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Ansök via post till:
Domarnämnden
Box 2330
103 18  Stockholm

 

Kontakt

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41
fredrik.wersall@dom.se

Per-Anders Broqvist
Hovrättslagman
08-561 675 61
per-anders.broqvist@dom.se

David Säfwe
Kanslichef
08-561 671 42
david.safwe@dom.se

Carl-Gustaf Hagander (Saco-S)
Tekniskt råd
08-561 675 40
carl-gustaf.hagander@dom.se

 

Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

 

Läs mer: http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Ansokan-om-domaranstallning/

Senast ändrad: 2016-02-29