JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt dömer person för artskyddsbrott

[2014-11-05] Mark- och miljööverdomstolen

Svea hovrätt ändrar tingsrättens friande dom och dömer en person som på medeltidsveckan i Visby år 2013 salufört 12 stycken skinn under förespegling av att skinnen varit exemplar av den skyddade arten varg (canis lupus).

Hovrätten finner att personen genom att saluföra skinn med märkningen ”varg”, trots att det i själva verket var fråga om prärievargsskinn, har brutit mot bestämmelser i den s.k. CITES-förordningen på ett sådant sätt att han ska dömas för artskyddsbrott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom i förening med dagsböter. 

Hovrättens ledamöter är eniga om domen.


Bifogade filer:

B 4881-14


Senast ändrad: 2014-11-06

För mer information kontakta:

Åsa Marklund Andersson
Hovrättsråd
08-561 674 38

Henrik Löv
Hovrättsråd
08-561 675 68

Målnummer:

B 4881-14