JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen är en avdelning inom Svea hovrätt. Svea hovrätt disponerar ett antal byggnader på Riddarholmen i Stockholm. Wrangelska, Schering Rosenhanes, Hessensteinska och Stenbockska palatsen samt Östra Gymnasiehuset och Västertorn. Mark- och miljööverdomstolen är inrymd i Västertorn som ligger bakom Wrangelska palatset sett från torget. Svea hovrätt grundades 1614 och dess första lokaler var i det gamla slottet i Stockholm, Tre Kronor. Hovrätten var en kunglig myndighet och hade nära relationer till kungamakten och riksrådet. Flera av ledamöterna skulle vara riksråd och riksdrotsen var hovrättens president. Ännu idag kallas chefen för hovrätten för president.

Den dömande verksamheten vid Mark- och miljööverdomstolen utövas av hovrättslagmän, hovrättsråd, tekniska råd och hovrättsassessorer. Därutöver finns det hovrättsfiskaler som genomgår domarutbildning, fast anställda föredragande samt domstolssekreterare.  

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt bildades den 2 maj 2011 och ersatte då Miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. Dessa domstolar är en del av tingsrätterna i Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. På Mark- och miljööverdomstolen prövas också överklagade beslut från Statens va-nämnd och de arrendenämnder som hör under Svea hovrätts domkrets.

Mark- och miljödomstolarna handlägger alla mål som tidigare handlades av miljödomstolarna, huvuddelen av de mål som tidigare handlades av fastighetsdomstolarna samt huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som tidigare handlades av förvaltningsdomstolarna och av regeringen. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är alltså överinstans i

  • miljörättsliga mål exempelvis mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
  • fastighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål och expropriationsmål,
  • plan- och byggrättsliga mål såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Mark- och miljööverdomstolens vägledande avgöranden finns publicerade under fliken Avgöranden på startsidan.

 
Senast ändrad: 2012-06-28